Lena Nyberg till Sigtuna

Sigtuna kommun samverkar med myndigheten Barnombudsmannen i ett tvåårigt projekt för att pröva metoder att genomföra FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, i praktiken.

Fredagen den 25 maj är barnombudsman Lena Nyberg i Sigtuna för att delta i det seminarium som arrangeras av kommunen som startskott för projektet.

Representanter ifrån lokala elevråd finns också på plats. Lena Nyberg inleder seminariet klockan 13-14 i Kolsta, lokal Lappugglan.

För mer information kontakta Ulla Tillgren, pressansvarig hos Barnombudsmannen, 070-212 29 53.