Inrätta särskild representant i FN som arbetar mot våld mot barn

Barnombudsmännen i Norden uppmanar regeringarna i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige att agera aktivt mot att barn utsätts för våld. I ett gemensamt uttalande uppmanas regeringarna att verka för att det i FN:s Generalförsamling tillsätts en särskild representant som arbetar mot våld mot barn.

Miljoner barn i världen utsätts för våld. Det drabbar pojkar och flickor i alla åldrar, samhällsklasser och länder. Barn möter våld i skolan, där de bor, på institutioner och inom familjen. Barn blir slagna, utsatta för sexuella övergrepp, torterade och mördade och förövarna är ofta de personer som ska skydda barnen – föräldrar, förmyndare och i många länder även lärare och poliser. FN:s studie om våld mot barn från 2006 framhöll bland annat att våld mot barn aldrig kan rättfärdigas och att det kan och ska upphöra.

"Brutalitet och våld mot barn underminerar rättssäkerheten i ett samhälle,"  framhåller de nordiska barnombudsmännen i sitt gemensamma uttalande. "Våldet har en destruktiv effekt på barn, deras familjer och på samhället."

Den särskilda representanten i FN bör vara en talesperson som håller hög profil, som övervakar genomförandet av rekommendationerna i FN:s våldsstudie och kan agera för att våldet mot barn upphör. I talespersonens mandat bör också ingå att identifiera och förmedla goda exempel för att motverka alla former av kränkningar.

- Våld mot barn kan aldrig accepteras. Barns mänskliga rättigheter kränks dagligen. Alla stater bär ett ansvar för att detta ska upphöra, säger barnombudsman Lena Nyberg.

Sverige var först i världen med att förbjuda barnaga 1979. Enbart 18 länder har hittills följt Sveriges exempel och förbjudit alla former av våld mot barn.
Tisdagen den 20 juni är Lena Nyberg inbjuden till Edinburgh i Skottland för att tala om Sveriges arbete mot våld mot barn.

Läs mer om det internationella arbetet mot barnaga på End Corporal Punishment

Läs mer om de nordiska barnombudsmännens arbete på:
Finska barnombudsmannens webbplats
Norska barnombudsmannens webbplats
Barnrådet i Danmark
Isländska barnombudsmannens webbplats