Barnrättskurs för Asien i Stockholm

På uppdrag av Sida arrangerar Barnombudsmannen en utbildning i barnets rättigheter den 1 till 19 oktober för deltagare från Asien. HIV/Aids-frågor, barn i rättsprocessen och barns inflytande och delaktighet i samhället är huvudteman för höstens kurs i Stockholm.

Kursdeltagarna är från Bangladesh, Filippinerna, Indien, Indonesien, Laos, Mongoliet, Sri Lanka, Vietnam och Öst Timor och är tjänstemän vid myndigheter, politiker eller anställda vid barnrättsorganisationer i sina hemländer.
Bland Sida-kursens föreläsare märks Peter Newell och Rachel Hodgkin, författarna till Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child. Gill Brook vid Birminghams barnsjukhus föreläser om hur man konkret omsätter barnkonventionen i sjukhusverksamheten.

Journalister hälsas välkomna till en mottagning för Sida-deltagarna måndagen den 1 oktober klockan 16:30 hos Barnombudsmannen, Norr Mälarstrand 6, 2 tr, i Stockholm.

Anmäl till ann.engblom@barnombudsmannen.se om du kommer. För bokning av intervjuer med deltagare och inbjudna föreläsare kontakta Ulla Tillgren på ulla.tillgren@barnombudsmannen.se, 070-212 29 53.