Lena Nyberg möter Europas barnombudsmän i Barcelona

Europas barnombudsmän träffas i veckan för att diskutera barns villkor i Europa. Barn med funktionshinder är huvudtemat för årets möte inom ENOC, det europeiska nätverket för barnombudsmän. Årsmötet äger rum i Barcelona den 19-21 september.

- Barn med funktionshinder är i första hand barn. Det är viktigt att lyssna till dem och deras behov och inte bara till vad vuxna anser att barnen behöver och klarar av. Barnens funktionshinder ska inte behöva begränsa deras liv och utveckling, säger barnombudsman Lena Nyberg.

- I många länder har dessa barn svårt att få sina rättigheter tillgodosedda. Många bor på institutioner eller göms undan och isoleras av familjerna, säger Lena Nyberg. Genom erfarenhetsutbyten mellan länderna kan barnens rättigheter och livsvillkor förbättras.

Allt fler länder i Europa har ombudsmän som arbetar utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen. För närvarande består ENOC av ombudsmän från 24 länder. I Barcelona kommer deltagare från bland annat från England, Irland, Skottland, Wales, Georgien, Malta, Frankrike, Litauen, Slovenien och Ryssland.

För intervjuer med Lena Nyberg kontakta Ulla Tillgren, pressansvarig, på 070-212 29 53.
Läs mer om ENOC