Fel tvingas lämna barn i Sverige för att söka uppehållstillstånd

Det är inte rimligt att föräldrar tvingas lämna sina barn för att resa till sitt hemland eller annat land för att ansöka om uppehållstillstånd. Det skriver Barnombudsmannen i en skrivelse till regeringen. Även Migrationsverket har tidigare kritiserat reglerna i utlänningslagen. Migrationsverket anser att nuvarande ordning är orimlig och onödigt formalistisk.

Problemet är störst för de föräldrar som har fått ett avvisningsbeslut som ska verkställas och efter det fått barn tillsammans med en person som har uppehållstillstånd eller svenskt medborgarskap.

Barnombudsmannen har fått brev och telefonsamtal från personer som drabbats av problem som uppstår när en förälder tvingas åka ifrån sitt barn under en längre tid för att formellt ansöka om uppehållstillstånd. Barnombudsmannen har även haft ett möte med Migrationsverket i frågan.

- Familjer splittras i onödan. Barn har rätt till och behöver båda sina föräldrar. Det är oacceptabelt att skilja små barn från föräldrar på grund av processuella hinder. Jag hoppas att regeringen finner en snabb lösning på problemet, säger barnombudsman Lena Nyberg.

Enligt utlänningslagen måste föräldrar resa och ansöka om uppehållstillstånd i sitt hemland eller i annat land även om de är berättigade till att få stanna i Sverige eftersom de har fått barn här.

- Vi är kritiska till att barn måste vara ifrån sin ena förälder upp till ett halvår. Barn har inte samma tidsuppfattning som vuxna och kan inte överblicka tid på samma sätt som vuxna. Ett halvår kan upplevas som en evighet för ett barn. Forskning visar att några veckor för ett spädbarn är en oändlig tid och den förälder som barnet inte träffar under en tid kan nästan försvinna ur barnets medvetande, säger Lena Nyberg.