Lena Nyberg i Malmö

Barnombudsman Lena Nyberg föreläser i Malmö under torsdagen. Hon ska delta i en utbildning om mänskliga rättigheter för personal som arbetar med vård och behandling av ungdomar inom SIS, Statens institutionsstyrelse.

Föreläsningen äger rum klockan 13-13:30 i Börshuset, Skeppsbron 2, Malmö.

- Barn som är placerade för vård utanför hemmet hör ofta till de mest utsatta barnen i vårt samhälle och ses ofta som offer. De borde ses som överlevare. De har rätt att komma till tals, uttrycka sina åsikter och att påverka sin egen situation och sitt liv. De har likvärdiga rättigheter som alla andra barn, säger Lena Nyberg.

För intervjuer kontakta pressansvariga Ulla Tillgren 070-212 29 53. Lena Nyberg finns anträffbar för intervjuer före föreläsningen.