Lena Nyberg till Karlstad

Barnombudsman Lena Nyberg besöker Karlstad 23 januari och 24 januari.


Onsdagen den 23 januari deltar hon i den nationella konferensen Ett steg till! Lena Nyberg medverkar klockan 15-16:30. Plats: Carlstad Conference Center, Tage Erlandergatan 10, Karlstad. Arrangör är bland andra Myndigheten för skolutveckling.

Torsdagen den 24 januari deltar barnombudsmannen i ett möte klockan 10-15 med Rådet för barnsäkerhet, Räddningsverket, Karolinen, Karlstad.

För intervjuer med Lena Nyberg kontakta pressansvariga Ulla Tillgren 070-212 29 53.