Stoppa våldet mot barn med funktionsnedsättningar

"Det är alarmerande att rapport efter rapport visar att barn med funktionsnedsättningar i högre grad än andra barn utsätts för kränkningar och våld. De barn som borde skyddas är de mest utsatta. Vi måste med krafttag ändra på detta. Barn med funktionsnedsättningar har samma rättigheter som alla andra barn. Det finns även en rad områden där barn dagligen diskrimineras på grund av sin funktionsnedsättning. Det kan gälla i familjen, i trafiken, i skolan eller på fritiden."