Barn med funktionsnedsättning diskrimineras i skolan

Nästan en tredjedel av alla elever med rörelsehinder får inte nödvändig hjälp för att kunna hänga med på lektionerna. Det visar resultatet av projektet ”Särskild, särskiljd eller avskild” som presenteras av Unga RBU:are i samarbete med Rädda Barnen, Barnombudsmannen och Stockholms universitet imorgon.

Projektet har undersökt hur skolan tillgodoser behoven för barn med rörelsehinder och barnens rätt till allsidig utveckling. Undersökningen har bland annat tittat på om barnens miljö är tillgänglig fysiskt, pedagogiskt, psykosocialt och organisatoriskt. Resultatet visar att barn med funktionsnedsättningar diskrimineras i skolan. Detta trots att barn inte får diskrimineras, enligt FN:s konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen.

– Bara hälften av eleverna som behöver anpassade lokaler går i tillgängliga skolor, säger barnombudsman Lena Nyberg. Om mindre än två år ska Sverige vara fullt tillgängligt för personer med rörelsehinder. Och det finns fortfarande väldigt mycket kvar att göra.

Barnens rätt till utbildning tillgodoses inte. Skolan brister i stöd, kunskap, planering och resurser. För att allt ska fungera bra krävs samverkan mellan myndigheter och verksamheter. Det behövs också god kommunikation med berörda elever och vårdnadshavare. Undervisningen måste planeras i god tid, för att eleven ska få tillgång till rätt hjälpmedel och anpassningar. Enligt barnkonventionen har alla barn lika värde och samma rätt till utveckling. Ändå kan barn med funktionsnedsättningar ofta inte följa med på friluftsdagar eller delta fullt ut på rasterna och i undervisningen. Skolan är en av barnens viktigaste sociala arenor. Men många lärare är osäkra på hur de ska inkludera barn med funktionsnedsättningar.

– Det saknas också fokus på lärandet för barn med funktionsnedsättningar, säger Elisabeth Dahlin, generalsekreterare för Rädda Barnen. Alla barn har rätt att komma till tals i frågor som berör dem. Det är oerhört viktigt att föra en dialog med eleven om hur skolarbetet ska planeras.

Det är viktigare att fokusera på barns utveckling än på funktionsnedsättningarna. Rädda Barnen och Barnombudsmannen är överens om att det behövs bra och tydligt stöd för både skolan, eleverna och föräldrarna. När stödet blir tillfredsställande kan alla barn utvecklas i skolan och följa med på klassresor, utflykter och idrottsdagar.

Rädda Barnens generalsekreterare Elisabeth Dahlin och barnombudsmannen Lena Nyberg deltar i seminariet ”Har vi en skola som är tillgänglig för barn med funktionsnedsättning?” den 22 oktober kl. 13-16 i riksdagens andrakammarsal. Arrangör är riksdagens tvärpolitiska barngrupp.

Unga RBU:are, Rädda Barnen, Stockholms universitet i samarbete med Barnombudsmannen.