Barnkonventionen på minoritetsspråk

Barn har rätt till sitt eget språk. Därför bör också FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, finnas översatt till de nationella minoritetsspråken. I dagarna har Barnombudsmannen sänt en skrivelse till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni.

- Barnkonventionen är varken översatt till varken romska eller samiska i Sverige, säger barnombudsman Lena Nyberg. Vi vet att samiska barn och ungdomar i Sverige är mycket kritiska till att de inte har tillgång till konventionen på sitt eget språk.

Barnkonventionen slår fast att staten ska vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att barn skyddas mot alla former av diskriminering. Barn som tillhör en nationell minoritet ska ha rätt till sitt kulturarv, sin religion och sitt språk. Dessutom ska konventionsstaterna göra konventionens bestämmelser och principer allmänt kända bland såväl vuxna som barn.

- Alla barn har rätt att känna till barnkonventionen. Därför är det självklart att den ska finnas tillgänglig på våra nationella minoritetsspråk, anser Lena Nyberg.

För ytterligare information och intervjuer med barnombudsman Lena Nyberg kontakta pressansvarig Malin Dahlberg Markstedt, 070-437 87 64.