Nordisk rapport om samiska ungdomars rättigheter presenteras i Luleå

Sveriges, Norges och Finlands barnombudsmän har genomfört projektet ”Rätten till delaktighet och inflytande för samiska barn och ungdomar”, finansierat av EU, Länsstyrelsen i Lapplands län i Finland och de nordiska barnombudsmannamyndigheterna.

Projektet är nu avslutat och presenteras i en rapport där 171 samiska ungdomar i åldern 13 till 18 år beskriver sina liv här och nu.

Syftet är att underlätta för samiska barn och ungdomar att framföra åsikter om sina liv i enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen. Rapporten innehåller en rad förslag på vad som kan förbättra de samiska ungdomarnas siutaion.

Torsdagen den 24 april är barnombudsman Lena Nyberg i Luleå för att presentera rapporten vid ett seminarium på Kulturhuset. Elever från Bokenskolan och Östra skolan i Jokkmokk som bidragit till rapportens svenska del kommer också att finnas på plats.

Seminariet om "Rätten till delaktighet och inflytande för samiska barn och ungdomar" äger rum i Kulturhuset i Luleå, Skeppsbrogatan 17.

Tid:10.00-13:00

Media hälsas välkomna att delta i seminariet. En pressträff med möjlighet att intervjua Lena Nyberg och eleverna sker 12:00.

För intervjuer och frågor om projektet kontakta Ulla Tillgren, pressansvarig, 070-212 29 53.