Behandla alla barn lika - ge papperslösa rätt till vård

"Den 20 maj beslutar riksdagen om en lag som ger asylsökande och gömda barn rätt till hälso- och sjukvård. Det är ett steg i rätt riktning, men en grupp barn lämnas fortfarande utanför. Papperslösa barn, alltså de som befinner sig illegalt i Sverige, kommer inte att få rätt till samma hälso- och sjukvård som andra barn.Dessa barn kommer endast att ha rätt till omedelbar vård enligt hälso- och sjukvårdslagen. Detta är inhumant och står i strid med FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen", skriver barnombudsman Lena Nyberg i en debattartikel i Aftonbladet.

"Vi bör gå hela vägen och ge alla barn samma rättigheter till hälso- och sjukvård. Om riksdagen antar lagförslaget i dess nuvarande utformning fortsätter Sverige att göra skillnad på barn och barn."