Lena Nyberg möter barn och ungdomar i Järfälla

Onsdagen den 7 maj möter barnombudsman Lena Nyberg barn och ungdomar från Järfälla. Elevråden i Jakobsbergs skolor genomförde sin årliga utfrågning av de lokala politikerna den 15 april. På onsdagen ska cirka 40 elever ha ett utvärderingsmöte om de frågor och svar som kom upp.

Elevernas frågor till politikerna handlade bland annat om skolmatens kvalitet, ostädade skoltoaletter och gymnastiksalar, vuxnas behandling av barn och planeringen av ett äldreboende på platsen för en fotbollsplan.

Barnombudsmannen har bjudits in för att presentera vad som framkom i samband med utfrågningen och även berätta vad eleverna kan ha för nytta av FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, i sin vardag.

Lena Nyberg möter Jakobsbergs skolors elevråd klockan 12:45 - 16 i Järfällasalen, Kommunalhuset, Vasaplatsen 11, Jakobsberg.

Ansvarig för mötet är Carin Hallstedt Idstam, handläggare för barnkonventionen i Järfälla, 070-553 12 55.

Media hälsas välkomna.