Ge en myndighet ansvar för samordning av vårdnadsfrågor

Cirka 50 000 barn i Sverige upplever varje år att deras föräldrar separerar. Under 2007 tog Barnombudsmannen emot omkring 300 brev och ett stort antal telefonsamtal från barn och vuxna som beskrev svåra och mycket smärtsamma upplevelser i samband med tvister om vårdnad, boende och umgänge.

Cirka 50 000 barn i Sverige upplever varje år att deras föräldrar separerar. Under 2007 tog Barnombudsmannen emot omkring 300 brev och ett stort antal telefonsamtal från barn och vuxna som beskrev svåra och mycket smärtsamma upplevelser i samband med tvister om vårdnad, boende och umgänge.

Problemen handlade om allt från att påståenden om att våld inte tas på allvar i tvister om vårdnad, boende och umgänge, om föräldrar som inte lyssnar på barnet, till föräldrar som hindrar sitt barn från att träffa den andre föräldern och om föräldrar som nekar sina barn psykologhjälp.

Mängden samtal och brev om vårdnadsfrågor gör att Barnombudsmannen i en skrivelse till regeringen påtalar att det saknas en instans med ett övergripande ansvar för att förmedla kunskap och råd till barn och föräldrar som upplever separationer. De myndigheter och organisationer som idag ger rådgivning och stöd i frågor om vårdnad, boende och umgänge täcker inte de behov som finns.

-  Barnen hamnar helt ofrivilligt mitt i de vuxnas konflikt och barnens behov och intressen glöms ofta bort. Vi uppmanar regeringen att överväga att ge någon myndighet ett tydligt övergripande ansvar för samordning av råd och stöd i vårdnadsfrågor. Myndigheten borde också få i uppdrag att följa utveckling och praxis och bevaka vilket behov av stöd som finns, säger barnombudsman Lena Nyberg.

Barnombudsmannen utövar inte tillsyn över andra myndigheter och får inte heller agera i enskilda fall. Trots det är det många barn och föräldrar som hör av sig till myndigheten eftersom de hoppas att myndigheten ska kunna granska att barnets bästa har tagits tillvara i en vårdnadstvist.

För intervjuer med Lena Nyberg kontakta pressansvariga Ulla Tillgren 070-212 29 53.