Landstinget Halland kallas till överläggning

Barnombudsmannen kallade på torsdagen Landstinget Halland till överläggningar hos myndigheten i Stockholm. Överläggningen kommer att ske den 12 mars. Enligt lag är landsting, kommuner och statliga myndigheter skyldiga att komma till överläggningar hos Barnombudsmannen.

- Målet är att barn inte längre ska skuldsättas och att de barn som redan är skuldsatta ska lösas från skulderna, säger barnombudsman Fredrik Malmberg.

Barnombudsmannen anser att skuldsättning som en följd av tandvård eller sjukvård faller under den vårdplikt som vårdnadshavare har enligt föräldrabalken. Det är därmed vårdnadshavarna som ska stå som mottagare för till exempel krav på avgifter för uteblivna vård- eller tandläkarbesök, inte barnen. Landstinget Halland tolkar att hälso- och sjukvårdslagen innebär att avgift för uteblivna besök ska tas ut av barnet.

- Barnombudsmannens uppfattning som delas av flera landsting och regioner, är att krav ska ställas till vårdnadshavaren, inte till barnet. Det står Halland fritt att välja samma lösning som exempelvis region Skåne har gjort så att man kan lösa barnen från skulderna, fortsätter Fredrik Malmberg.

För att skapa sig en bild av hur vanligt det är att barn skuldsätts skickade Barnombudsmannen i januari en enkät till alla regioner och landsting.

I enkätsvaret från Halland uppges att 989 barn har skulder till landstinget. De skriver i sitt svar:
"Landstinget debiterar avgifter för tandvård och sjukvård när barn uteblir vid behandling. Om inte betalning sker kontant så skrivs en faktura. Om fakturan inte betalas skickas påminnelse och inkassokrav till målsman för barnet När barnet fyller 18 år så övergår kravet på barnet enligt den lagstiftning som finns."

- Barnen är rättslösa och får redan i början av sitt vuxenliv skulder som de själva inte har orsakat, säger Fredrik Malmberg. Detta är inte värdigt och överensstämmer inte med FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen.

Under vecka 9 kommer Barnombudsmannen att presentera flera resultat från den enkät om skuldsättning som landsting och regioner har svarat på.

För intervjuer med Fredrik Malmberg, kontakta pressansvariga Ulla Tillgren, 070- 212 29 53, ulla.tillgren@barnombudsmannen.se.