Barnombudsmannen och Kronofogden till regeringen: Stopp för barns skulder!

Barnombudsmannen och Kronofogden kräver att hälso- och sjukvårdslagen och tandvårdslagen ändras så att barn inte ska kunna skuldsättas för sjukvård och avgifter för uteblivna vård- och tandläkarbesök. Vårdnadshavaren ska vara den som är betalningsskyldig, inte barnet.

Vid en gemensam pressträff på måndagen presenterade Barnombudsmannen och Kronofogden resultaten från en enkät till Sveriges landsting och regioner. I en gemensam skrivelse till regeringen kräver myndigheterna nu en lagändring.

Tretton av 21 landsting och regioner skuldsätter barn, visar enkäten som Barnombudsmannen har genomfört. Den visar att 12 000 barn har skulder till landsting och regioner. Sex landsting och regioner av dem kräver barnet på betalning efter att han eller hon har fyllt 18 år och sex sätter ärenden på långtidsbevakning.
Skuldsättning som en följd av tandvård eller sjukvård faller under den vårdplikt som vårdnadshavare har enligt föräldrabalken, anser Barnombudsmannen och Kronofogden. Det är därför vårdnadshavarna som ska stå som mottagare för de krav på avgifter för uteblivna vård- eller tandläkarbesök, inte barnen.
Konsekvenserna för barn som skuldsätts i unga år blir stora.

- Barnen känner ofta inte till att de har en skuld förrän den dag de fyller 18 år. Då går de in i vuxenlivet med en ekonomi som gör att de kan få svårt att teckna hyreskontrakt, internetabonnemang och ansöka om lån, säger barnombudsman Fredrik Malmberg. Många som drabbas kan känna en vanmakt över att de har en dålig ekonomi från början.

En ny lagstiftning behövs där det tydligt framgår att det är vårdnadshavaren som är ansvarig för avgifter för barn och ungdomars vård och även för avgifter vid uteblivna vård- och tandläkarbesök. Det är dessutom viktigt att finna en lösning för de skulder som redan i dag har uppkommit eftersom lagstiftning inte verkar retroaktivt.

- Inga barn ska behöva starta sitt liv med skulder. Det är djupt orättvist, säger rikskronofogde Eva Liedström Adler. Det motverkar även de signaler som vi i samhället vill skicka ut till ungdomar som ska börja ta ansvar för sig själva och för sin ekonomi. Att börja livet med en obetald skuld och en anmärkning ger dem en signal om att det är "kört från början".

 

För intervjuer med Fredrik Malmberg kontakta pressansvariga Ulla Tillgren 070-212 29 53, ulla.tillgren@barnombudsmannen.se

För intervjuer med Eva Liedström Adler kontakta pressansvarige Åke Lundholm 070-823 44 47, åke.lundholm@kronofogden.se