Besparingar på barn och unga får inte gå i repris!

Kommuner, landsting och regioner ser nu över sin ekonomi som en följd av det nationella och det internationella finansläget. När den förra finanskrisen slog till på 1990-talet drabbade samhällets besparingar verksamheter riktade till barn och ungdomar.

- Kortsiktiga besparingar visar sig ofta vara dyra i längden. Vi måste lära av de erfarenheter som gjordes under den förra finanskrisen. De beslut som fattas just nu på lokal och regional nivå påverkar i hög grad barn och ungas vardag. Det förebyggande arbetet måste fredas inom skola, vård och omsorg. Vi behöver tillsammans stärka det sociala skyddsnätet kring barn och unga när arbetslöshet drabbar många familjer, säger barnombudsman Fredrik Malmberg.

Ett flertal rapporter visar att den ekonomiska krisen återigen riskerar att drabba barn och unga. Beslutsfattare behöver i högre grad än tidigare på alla nivåer tydligt analysera vad besparingarna kan få för konsekvenser. Därför samlade barnombudsman Fredrik Malmberg på onsdagen en rad personer med olika bakgrund och erfarenheter till frukostsamtalet Kris i repris?

Deltagare vid frukostsamtalet var Bengt Westerberg ordförande Röda Korset, Ingela Thalén förbundsordförande Bris, Joakim Palme VD Institutet för Framtidsstudier, Pernilla Glaser författare, Marina Johansson kommunalråd Göteborg, Ulf Kristersson socialborgarråd Stockholm, Maja Frankel egenföretagare barns inflytande och Maria Soares-Lindberg verksamhetschef Nätvandrarna Fryshuset.

Alla var eniga om att 1990-talets besparingar fick negativa konsekvenser för barn och ungdomar. Men det går att dra lärdom av de misstag som gjordes då och denna gång undvika att göra kortsiktiga besparingar.

- Vi vill inte ha krisen från 1990-talet i repris. Tänk efter före! uppmanar Fredrik Malmberg med stöd från deltagarna.

Här är några råd som frukostsamtalets deltagare enades om:

 • Skär inte i budgeten enligt osthyvelsprincipen. Analysera konsekvensen för barn och unga innan beslut fattas.
 • Satsa på att stärka och stötta föräldrar och vårdnadshavare runt barn och ungdomar.
 • Barn och unga är experter på sin verklighet. Använd deras kunskaper och för en aktiv dialog med dem.
 • Låt den ideella sektorn hjälpa kommunerna med att arrangera fritidsaktiviter för barn och unga.


 • - Det är extra viktigt att nedskärningar inte drabbar de barn och unga som är i störst behov av stöd, säger barnombudsman Fredrik Malmberg.

  - Vi vill visa på lösningar istället för att rada upp problem i kristider. Vi behöver tydligare än tidigare sätta prislappar på vad en kortsiktig besparing på barn och unga kostar i pengar och personligt lidande, säger Fredrik Malmberg.

  Barnombudsmannen skickar i dagarna ut skrift med råd och tips hur beslutsfattare kan gå tillväga i budgetarbetet och analysera konsekvenserna för barn och unga innan beslut fattas.

  Kontakta pressansvariga Ulla Tillgren för intervjuer med Fredrik Malmberg 070-212 29 53.