Pressträff hos Barnombudsmannen

FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, har funnits i 20 år. Hur ser barn i Sverige på sina rättigheter? Behandlas barn och ungdomar med respekt? Hur bemöts de av vuxna? Lyssnar vi tillräckligt på vad de har att säga?

Barnombudsman Fredrik Malmberg presenterar Barnombudsmannens årsrapport till regeringen tisdagen den 31 mars klockan 9:30 på Barnombudsmannens kansli, Norr Mälarstrand 6 i Stockholm.

Observera! Med på pressträffen finns representanter för revisionsfirman Öhrlings PricewaterhouseCoopers som på uppdrag av Barnombudsmannen har  analyserat revisionsgranskningar av barnkonventionens genomförande i kommuner.

Anmäl ditt deltagande senast måndagen den 30 mars till: ann.engblom@barnombudsmannen.se.

Välkomna!