Fredrik Malmberg till Genève

Barnombudsman Fredrik Malmberg är i Genève onsdagen den 27 maj. Han är inbjuden som observatör för att lyssna när FN:s barnrättskommitté frågar ut representanter för Sveriges regering om hur långt arbetet har kommit med FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen.

I februari i år presenterade Fredrik Malmberg för barnrättskommittén Barnombudsmannens bild av hur långt Sverige har kommit i arbetet med barnkonventionen. Internationellt sett ligger Sverige långt framme i arbetet med barns rättigheter, men det finns mycket kvar att göra.
Här är några punkter som Barnombudsmannen lyfter fram i sin rapport till barnrättskommittèn:

  • De regionala skillnaderna i barns levnadsförhållanden är alldeles för stora, elevhälsovården är ett sådant exempel.
  • Barn har generellt sett för dålig kunskap om barnkonventionen. Bara vart femte barn hört talas om barnkonventionen, visar en statistisk undersökning från Barnombudsmannen.
  • Barn som är omhändertagna och placerade på särskilda ungdomshem eller placerade på hem för vård och boende, HVB, är särskilt utsatta. De behöver i mycket högre utsträckning än i dag få sina rättigheter tillgodosedda. Det brister i säkerhet och barnens rätt att uttrycka sina åsikter tas inte alltid på allvar.
  • Barn som är placerade på särskilda ungdomshem kan enligt lagen hållas i så kallad avskildhet i särskilda isoleringsrum. All sådan isolering bör förbjudas.

För intervjuer med barnombudsman Fredrik Malmberg under onsdagen kontakta pressansvariga Ulla Tillgren 08-692 29 53.