Akut brist på platser kräver snabba åtgärder

Barnombudsmannen kallar kommuner för att diskutera mottagandet av ensamkommande asylsökande barn.

Barnombudsmannen använder sina rättsliga befogenheter och kallar tio kommuner för att diskutera mottagandet av ensamkommande asylsökande barn. Åtgärden ska inte ses som kritik. Målet med dialogen är att hitta lösningar som säkerställer ett bra mottagande av barnen.

Över 500 barn väntar i dagsläget på att få en plats i någon av de 170 kommuner som har överenskommelser med Migrationsverket om att ta emot ensamkommande asylsökande barn. I år väntas 2 400 ensamkommande barn söka asyl i Sverige och behovet av fler platser är akut.

FN:s barnrättskommitté i Genève, som uttolkar FN:s konvention om barnets rättigheter, har kritiserat Sverige för brister i mottagandet av ensamkommande asylsökande barn.

Tillsammans med Migrationsverket och Rädda Barnen har Barnombudsmannen sedan sommaren 2009 vädjat till landets kommuner att se vad de kan göra för att ge barnen ett värdigt mottagande. Men responsen från kommunerna har varit skral. Därför väljer Barnombudsmannen att kalla kommuner till samtal.

En ensamkommande asylsökande pojke som Barnombudsmannen har träffat tillbringade sammanlagt sju månader på två olika platser innan han fick ett permanent boende i en tredje kommun.

– Det är inte acceptabelt att ett enda barn kan behöva vänta så länge. Väntan på ett permanent boende innebär oro men också att barnen inte får det psykosociala stöd som de många gånger är i behov av. Dessutom försenas asylprocessen eftersom den normalt inte kommer igång förrän personen har fått plats i en anvisningskommun, säger barnombudsman Fredrik Malmberg.

Syftet med Barnombudsmannens kommundialog är att förmå fler kommuner att ta ansvar samt att tillsammans med de utvalda kommunerna identifiera konkreta arbetssätt och lösningar som förbättrar kvalitén i mottagandet av ensamkommande asylsökande barn.

Göteborg, Katrineholm, Lomma, Skellefteå, Sorsele, Timrå, Torsås, Vimmerby, Östersund och Österåker kallas till överläggning hos Barnombudsmannen. Mötet äger rum onsdagen den 8 december. Hälften av de utvalda kommunerna tar emot ensamkommande asylsökande barn, en kommun har nyligen tecknat avtal om mottagande medan övriga saknar överenskommelser med Migrationsverket.

– Vi ser fram emot en konstruktiv dialog som kommer att dokumenteras och kommuniceras till samtliga kommuner runt om i landet. Vi hoppas att det ska bidra till fler kommunplatser och ett förbättrat mottagande av ensamkommande asylsökande barn, säger Fredrik Malmberg.


För mer information kontakta Catherine Johnsson, pressansvarig hos Barnombudsmannen: +46 (0)8 692 29 64.