Migrationsverket måste utreda mottagarvillkor på Malta

I ett brev till Migrationsverkets generaldirektör Dan Eliasson begär barnombudsman Fredrik Malmberg i dag att Migrationsverket gör en grundlig utredning på plats av hur mottagandet av ensamkommande asylsökande barn fungerar på Malta.

Rapporter från FN och frivilligorganisationer som Amnesty och Läkare Utan Gränser har visat att mottagarvillkoren för asylsökande på Malta under en längre tid varit undermåliga.  Även om läget kan ha förbättrats något sedan våren 2009 inger förhållandena fortfarande oro – både för ensamkommande barn och barn i familj.

Migrationsverket reste våren 2008 till Grekland för att ta reda på hur situationen såg ut. Mot bakgrund av den analys verket gjorde och principen om barnets bästa enligt utlänningslagen beslutade Migrationsverket då att stoppa alla överföringar av ensamkommande barn till Grekland.

Migrationsverket bör nu göra en liknande utredning av mottagandet på Malta. Om förhållandena i flyktinglägren på Malta inte är acceptabla enligt internationella konventioner måste överföringarna av ensamkommande barn stoppas, enligt Barnombudsmannen.


För mer information, kontakta Catherine Johnsson, pressansvarig hos Barnombudsmannen: 070-437 87 64