Barnombudsmannen och Barn- och elevombudet kallar till sig kommuner

för att säkerställa arbetet mot kränkningar i skolan

Uppdrag Gransknings reportage om 14-åriga Linnea som har kränkts på Internet efter att ha blivit våldtagen av en skolkamrat, har upprört många.

– Skolorna har handlingsplikt. De är skyldiga att ingripa för att skydda en utsatt elev och agera mot kränkningar – också när det sker på Internet. Fallet Linnea visar hur samhället fullständigt bagatelliserar händelser i skolans värld, säger Barn- och elevombudet Lars Arrhenius vid Skolinspektionen.

Barnombudsmannen har möjlighet att tillgripa rättsliga befogenheter. Det innebär att myndigheten kan kalla till sig kommuner, landsting och andra myndigheter för att diskutera brister i deras tillämpning av barnkonventionen.

– Bristerna i hur man hanterar kränkningar i skolan är ett generellt problem. Barnombudsmannen kommer tillsammans med Barn- och elevombudet att kalla till oss ett antal kommuner, däribland Örnsköldsvik, för att säkerställa att det finns en fungerande plan mot kränkande behandling så att barn som drabbas kan få hjälp, säger barnombudsman Fredrik Malmberg.

Skolorna är enligt lag skyldiga att ha rutiner för att förebygga och åtgärda kränkande behandling. En ny plan ska upprättas varje år utifrån den aktuella situationen på skolan. Detta ska ske i nära samverkan med barn, elever och personal.

2009 tog Barn- och elevombudet och Skolinspektionen emot 603 anmälningar om kränkande behandling. Det är en ökning med 14 procent jämfört med 2008. Under åren 2003 till 2009 har antalet anmälningar mer än fördubblats.

– Det är viktigt att skolan snabbt kan fånga upp elever som mår dåligt och sätta in stöd. Så fort man får en sådan signal måste man agera direkt, anser barnombudsman Fredrik Malmberg.


För mer information, kontakta:

Catherine Johnsson, pressansvarig Barnombudsmannen: 08-692 29 64

Joanna Abrahamsson, pressekreterare Barn- och elevombudet: 08-58 60 82 48