Landsting, släpp kraven på de barn ni har satt i skuld!

Barnombudsmannen och Konsumentverket i gemensam uppmaning efter en uppföljning av landstingens skuldsättning av barn

I avvaktan på att ny lagstiftning träder i kraft den 1 juni har åtta av Sveriges 21 landsting och regioner redan ändrat sina rutiner för att undvika att fler barn skuldsätts i framtiden. Men endast två vidtar åtgärder för de barn som redan har blivit skuldsatta. Det visar Barnombudsmannens uppföljning av förra årets enkätundersökning.

– Jag är väldigt positiv till att landstingen i Stockholm och Norrbotten frigör de barn som tidigare har satts i skuld.  Men jag är bekymrad över att andra landsting som tidigare skuldsatt barn inte tar liknande initiativ. Att landsting fortsätter att skicka kravbrev via inkasso och håller barnet ansvarig för skulden är enligt min mening direkt uppseendeväckande, säger barnombudsman Fredrik Malmberg.

Under 2009 uppmärksammade Barnombudsmannen att 12 000 barn hade skulder till landstingen för obetalda läkar- och tandläkarbesök. Regeringen tog därefter initiativ till att förändra lagstiftningen så att vårdnadshavaren hålls ansvarig, inte barnet.

När den nya lagen träder i kraft den 1 juni i år är det inte längre möjligt för landstingen att skuldsätta barn för obetalda läkar- och tandläkarbesök.

I samband med att Barnombudsmannen föreslog en förändrad lagstiftning uppmanades landstingen att frigöra de barn som redan blivit skuldsatta. Detta är viktigt eftersom en ny lagstiftning inte har retroaktiv verkan. Ska de barn som blivit skuldsatta för det som är vuxnas ansvar – att säkerställa att barn får tillgång till vård – bli av med sina skulder krävs därför aktiva åtgärder av landstingen.

Nu visar Barnombudsmannens uppföljning att endast två av de landsting som tidigare skuldsatte barn– Stockholm och Norrbotten – i dagsläget planerar åtgärder som har retroaktiv verkan för de barn som redan är skuldsatta.

Inget landsting för i dag över inkassoärenden till Kronofogden. Men sex landsting uppger att deras inkassobolag sätter ärendet på långtidsbevakning och skickar ut en till två påminnelser per år – antingen till målsman för barnet eller i barnets eget namn.

Det handlar om Blekinge, Gävleborg, Uppsala, Sörmland, Västernorrland och Västmanland. I dessa landsting kvarstår inkassoärendet även när barnet fyllt 18 år. I ytterligare tre landsting, Västra Götaland, Östergötland och Västerbotten, skickas åtminstone ett inkassobrev innan ärendet avskrivs vilket senast sker när barnet fyllt 18 år.

– Det här är en fråga som Konsumentverket drivit sedan 2007. Vi är av uppfattningen att även enligt gällande lagstiftning så är det vårdnadshavaren och inte barnet som är ansvarig för kostnader för tand- och sjukvård. Det är därför ovärdigt att vissa landsting använder resurser till att kräva in skulder som barn aldrig borde ha fått, säger Gunnar Larsson, generaldirektör för Konsumentverket och KO.

Stockholm och Norrbotten utmärker sig positivt
Stockholms läns landsting utmärker sig positivt genom att man både vidtagit åtgärder för att förhindra att barn skuldsätts i framtiden, samt åtgärder med retroaktiv verkan. Redan existerande skulder ska föras över från barnet till vårdnadshavaren. På så sätt frigörs barnet från skulden.

I Norrbotten förhandlar landstinget för närvarande med sitt inkassobolag om att återta gamla skulder utan kostnad. Om skulderna sedan kommer att rivas eller föras över på vårdnadshavaren vet man i dagsläget inte.

För intervjuer med barnombudsman Fredrik Malmberg, kontakta Catherine Johnsson, pressansvarig hos Barnombudsmannen: 070-437 87 64.

För intervjuer med Gunnar Larsson, kontakta Hans Lundin, presschef, Konsumentverket: 054-19 40 19.