Barnombudsmannen till Järfälla för att utvärdera barnhearing

Den 29 april besöker Cecilia Sjölander, program- och utredningschef och Ellinor Bollman, kommunikationschef från Barnombudsmannen Järfälla för att följa upp kommunens årliga barnhearing. Tillsammans med barnen ska de utvärdera svaren som kommunens företrädare gav på frågorna.

Varje år får eleverna i Järfälla träffa ansvariga politiker och tjänstemän för att ställa frågor och förmedla sina åsikter om barns villkor. Barnhearingen introducerades för åtta år sedan som ett konkret sätt att arbeta med FN:s konvention om barnets rättigheter och är unik i sitt slag.

I år var det Viksjö norra skolors tur. Drygt 30 barn från fyra skolor deltog i barnhearingen den 14 april. Några frågor som barnen ville diskutera var kompisträd för att ingen ska behöva vara ensam på skolgården, vuxna som lyssnar och trånga avlämningsplatser vid skolorna.

Tid: torsdag 29 april kl 12.30-15 ca.
Plats: Kommunhuset i Järfälla
Vasaplatsen 11, Jakobsberg

Kontakt:
Catherine Johnsson, pressansvarig hos Barnombudsmannen 070-437 87 64.

Carin Hallstedt Idstam, Barnkonventionen–handläggare, Järfälla kommun 070- 1674057.