Barnombudsmannen till Gävle för att prata om tandvårdens ansvar för barn som far illa

Barnombudsman Fredrik Malmberg besöker onsdagen den 5 maj Gävle för att medverka vid två tandvårdskonferenser.

– Förutom att alla barn har rätt till god tandvård har tandvården en nyckelroll när det gäller att upptäcka barn som far illa. Anställda i tandvården har anmälningsplikt och det är viktigt att samarbetet med socialtjänsten fungerar, säger barnombudsman Fredrik Malmberg.

– Alla barn i Sverige kallas regelbundet till tandläkaren. Tecken på våld eller omsorgssvikt kan identifieras vid de undersökningar som utförs. Det är viktigt att fånga upp de barn som inte kommer till tandläkaren, säger han.

Klockan 11.30-12.30 talar Fredrik Malmberg på en beställarkonferens på Scandic Central Hotel med deltagare från hela landet. Arrangör är Landstinget i Gävleborgs län.

Klockan 16.00-17.30 talar Fredrik Malmberg på Clarion Hotel Winn Citykonferens för personal verksam inom tand- och barnhälsovården i Gävleborgs läns landsting.

Kontakt:

Catherine Johnsson, pressansvarig hos Barnombudsmannen 08-692 29 64

Anette West, klinikchef för Folktandvården i Gävleborg 070-628 34 36

Sevek Engström och Agne Nihlson, beställare för tandvård vid Landstinget Gävleborg 026-154 000