Barnombudsmannen vill ge barn och unga bättre koll på sina mänskliga rättigheter

Barnombudsmannen vill skapa dialog med barn och unga på deras villkor. Vi vill också öka barns och ungas kunskaper om sina rättigheter enligt barnkonventionen.

Barnombudsmannens uppdrag handlar om att förbättra livsvillkoren för barn och unga i Sverige. Webbplatsen är en självklar röst i arbetet för barns rättigheter.

På den nya webbplatsen finns en särskild del som riktar sig till barn och unga. Här kan den som är upp till 18 år göra sin röst hörd och ge sin bild av hur Sverige lever upp till FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Ambitionen är också att barn och unga ska få bättre koll på sina rättigheter. Idag är det endast var femte som känner till barnkonventionen och vad den säger.
 
– Varenda en av Sveriges två miljoner barn behöver känna till sina rättigheter. Utan kunskap är det svårt att veta när rättigheterna inte tillgodoses eller i värsta fall kränks, säger kommunikationschef Ellinor Bollman.

Den nya webbplatsen innehåller en del nyheter. Det blir mer rörligt material. Vi bjuder in skolor som vill arbeta aktivt med barnkonventionen att presentera sina arbeten på vår webbplats. Vi satsar också på att uppmärksamma frågor som är viktiga för barn och unga.

Chattpremiär på FN-dagen
En gång i månaden kommer barn och unga att kunna chatta direkt med barnombudsman Fredrik Malmberg. Den första chatten äger rum på FN-dagen den 24 oktober.

– Vårt uppdrag handlar om att företräda barn och ungas rättigheter och intressen. För att kunna göra det på ett bra sätt måste vi lyssna på vad barnen själva har att säga om sin situation. Det är de som är experter på hur det är att vara barn i Sverige idag, säger kommunikationschef Ellinor Bollman.

Eftersom Barnombudsmannen inte ska driva enskilda ärenden är en annan viktig uppgift för webbplatsen att förmedla kontakt med andra aktörer dit barn och unga som behöver personlig hjälp kan vända sig.

Vad tycker du om vår webbplats? Dela med dig av dina synpunkter till vår webbansvarige jorge.rivera@barnombudsmannen.se

Presskontakt:
Catherine Johnsson
telefon 08-692 29 64