Välkommen till vår nya webbplats – En röst för barns rättigheter

Går det att nå förändring och förbättra livsvillkoren för barn och unga i Sverige genom en webbplats? Vi hoppas det. Idag lanserar vi vår nya webbplats. Innehållet kommer du att känna igen om du har besökt oss tidigare, men utseendet är nytt.

Webbplatsen är vår viktigaste kanal för att kommunicera Barnombudsmannens verksamhet och mål till andra samhällsaktörer. Genom den vill vi skapa intresse för barns och ungas villkor och rättigheter, erbjuda utbildning och bilda opinion. Målet är att driva på förverkligandet av FN:s konvention om barnets rättigheter i Sverige.

– Förhoppningen är att vår nya webbplats underlättar för andra aktörer att sprida fakta, kunskaper och erfarenheter om barns rättigheter, säger kommunikationschef Ellinor Bollman.

Rörligt material och sociala medier blir allt viktigare och Barnombudsmannen vill hänga med i utvecklingen. Barnombudsmannens organisation och arbetssätt har också förändrats de senaste åren. Detta behöver återspeglas i webbplatsen.

– Vi eftersträvar en modern myndighetssajt som är i takt med tiden och ger en rättvis bild av vår verksamhet idag, säger Ellinor Bollman.

Barn och unga får egna sidor
Webbplatsen är också en röst för barns rättigheter. Därför startar vi en särskild del som riktar sig till barn och unga. Här kan den som är upp till 18 år göra sin röst hörd och ge sin bild av hur Sverige lever upp till barnkonventionen.

– Endast var femte känner till sina rättigheter. Barn och unga behöver bättre kunskaper om sina egna mänskliga rättigheter så att de kan reagera när rättigheterna inte tillgodoses, säger Ellinor Bollman.

Eftersom Barnombudsmannen inte ska driva enskilda ärenden är en annan viktig uppgift att förmedla kontakt med andra aktörer dit barn och unga som behöver personlig hjälp kan vända sig.

Vad tycker du om vår webbplats? Dela med dig av dina synpunkter till vår webbansvarige jorge.rivera@barnombudsmannen.se

Presskontakt:
Catherine Johnsson
telefon 08-692 29 64