Viktigast av allt – Nytt material för föräldrar om barnets rättigheter i familjen

Att vara förälder är inte så lätt alla gånger. För blivande och nyblivna föräldrar kan ansvaret ibland kännas överväldigande. Samtidigt är föräldrarna de viktigaste personerna i ett barns liv, och deras särskilda roll medför både rättigheter och skyldigheter enligt barnkonventionen.

Barnombudsmannen har på regeringens uppdrag tagit fram ett material om barnets rättigheter för föräldrar och blivande föräldrar.

Materialet, som heter ”Viktigast av allt”, består bland annat av tre filmer och en handledning för föräldragruppsledare. Det visar hur FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) kan fungera som vägledning för föräldrar och andra som har daglig omvårdnad om barn.
Man får tillfälle att reflektera över barnets rätt till skydd och rätten till inflytande. Dessa två rättigheter kan ofta verka stå i strid mot varandra.

– Det är det eviga föräldradilemmat: att bestämma själv eller låta barnet bestämma, säger Hanne Simonsen, projektledare för arbetet med materialet.

– Därför är det viktigt att alla föräldrar känner till att de har rätt till stöd enligt barnkonventionen, och att de utnyttjar den rättigheten. Syftet med vårt material är att stärka föräldrar, säger Hanne Simonsen.

De tre filmerna ska användas som utgångspunkt för samtal om vad som är lätt och svårt när man är förälder och vad man kan göra när man behöver stöd. I första hand är de tänkta att användas i föräldragrupper på landets mödravårdscentraler och barnavårdscentraler.

Till filmerna finns en handledning för den som leder föräldragruppen. ”Viktigast av allt” presenteras för samordningspersonal inom mödra- och barnhälsovården vid två utbildningsdagar, på måndag den 17 oktober och fredag den 21 oktober.

– Samordningspersonalen är en nyckelgrupp för att sprida materialet och vi ser med glädje fram emot att träffa dem, säger Hanne Simonsen.

Representanter för mödra- och barnhälsovården och Barnombudsmannens expertråd har deltagit i utformningen av materialet.

– De har bidragit med kunskap i arbetet med detta viktiga och svåra uppdrag. Det är inte lätt för en myndighet att prata om hur man ska vara som förälder. Men med deras hjälp har vi förhoppningsvis landat rätt, säger Hanne Simonsen.

Filmerna och mer information om materialet ”Viktigast av allt” finns här!

För mer information kontakta Catherine Johnsson, pressansvarig på Barnombudsmannen: 08-692 29 64.