Barn i samhällsvård i fokus på årets Barnrättsdagar

Idag inleds Barnrättsdagarna i Örebro som i år har temat barn i samhällsvård och samlar närmare 540 deltagare.

Barnrättsdagarna är en årligen återkommande mötesplats för alla som är intresserade av att utveckla sig och sitt arbete inom barnrättsområdet. Bakom arrangemanget står Barnombudsmannen, Stiftelsen Allmänna Barnhuset och Barnrättsakademin.

Den 8 mars gästar skådespelaren Morgan Alling Barnrättsdagarna för att berätta om sina erfarenheter av att vara omhändertagen av samhället. I boken ”Kriget är slut” skildrar han sin uppväxt som fosterbarn.

Den 9 mars diskuterar barnminister Maria Larsson och Håkan Ceder överdirektör på Socialstyrelsen tillsammans med fler makthavare hur de vill stärka rättigheterna för barn och unga som befinner sig i samhällsvård.

Denna dag deltar även H.M. Drottningen i arrangemanget. H.M. Drottningen avslutar också Barnrättsdagarna.

Placerade barns rätt till utbildning och den sociala barnavården ur ett välfärdsperspektiv uppmärksammas särskilt i föreläsningar.

Barnrättsdagarna bjuder också på ett antal seminarier som behandlar olika aspekter av samhällsvården; bemötande, vård och socialtjänstens arbete.

Programmet i sin helhet finns att läsa på www.barnrattsdagarna.se

###

Media är välkomna att ta del av programmet från kl 11 den 8 mars.

För ackreditering kontakta Catherine Johnsson, pressansvarig hos Barnombudsmannen: 08-692 29 64.