Barnombudsmannen bjuder in barn och unga till chatt den 23 februari

Barnombudsmannen vill skapa dialog med barn och unga på deras villkor. Vi vill också öka barns och ungas kunskaper om sina rättigheter enligt barnkonventionen.

FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den brukar kallas, ger alla barn upp till 18 år som vistas i ett land egna mänskliga rättigheter. Sverige antog barnkonventionen 1989, som ett av de första länderna i världen.

Men bara vart femte barn mellan 11 och 14 år känner till barnkonventionen och vad som står där. Det visade en undersökning som genomfördes 2009 när barnkonventionen firade 20 år. Skolan, föräldrar och media är viktiga informationskällor.

– Kunskap är viktigt. Om du inte känner till dina rättigheter vet du inte när de kränks, säger barnombudsman Fredrik Malmberg.

Barnombudsmannens uppdrag handlar om att förbättra livsvillkoren för barn och unga i Sverige.

– Då behöver vi lyssna på hur barn och unga upplever sin situation. Det är de som är experter på hur det är att vara barn i Sverige idag, säger Fredrik Malmberg.

Rätt till skydd
Rätten till skydd är grundläggande i barnkonventionen. Det handlar om att barn har rätt att bestämma över sin kropp, sina tankar och känslor. Men också om rätt till stöd och hjälp om man blir illa behandlad.

Den 23 februari kl 13-14 är alla som är under 18 år välkomna att chatta med barnombudsman Fredrik Malmberg om barns rätt till skydd.

Chatten är redan öppen, så den som vill kan skicka in sina frågor redan idag: http://www.barnombudsmannen.se/for-dig-under-18/chatta-med-barnombudsmannen/

Kontakt: Catherine Johnsson, pressansvarig på Barnombudsmannen 08-692 29 64