Våld mot barn i nära relationer på Barnrättsdagarna 2012

Idag inleds 2012 års Barnrättsdagar i Örebro. Under två dagar samlas cirka 600 deltagare för att diskutera erfarenheter och metoder för att upptäcka, skydda och stödja barn som upplevt våld i nära relationer.

Barnrättsdagarna är en årligen återkommande mötesplats för alla som är intresserade av barnrättsfrågor. Bakom arrangemanget står Barnombudsmannen, Stiftelsen Allmänna Barnhuset och Barnrättsakademin.

Hur tillgodoses våldsutsatta barns rättigheter? Hur ser hälso- och sjukvårdens förmåga att identifiera och agera vid barnmisshandel ut? Vad säger lagen om barns rätt till skydd från våld och övergrepp? Det är några av de frågor som står på programmet.

Bland föreläsarna finns forskare, praktiker och företrädare från frivillig-organisationer.

Integrationsminister Erik Ullenhag gästar Barnrättsdagarna för att samtala om hur vi omsätter barnets mänskliga rättigheter i politisk handling. Artisten Nanne Grönvall avslutningstalar. Budskapet är att med kärlek kommer man långt.

Barnrättsdagarna äger rum på Conventum i Örebro och pågår till den 18 april. UR Samtiden och SVT Forum finns på plats för att filma. Programmet sänds i Kunskapskanalen senare i vår.

Här kan du ta del av innehållet på Barnrättsdagarna

För ackreditering och frågor om evenemanget kontakta Catherine Johnsson, pressansvarig på Barnombudsmannen på 08-692 29 64 eller Ellinor Bollman, kommunikationschef på Barnombudsmannen på 08-692 29 89.