Barnombudsmannen överklagar beslut från Polisen i Skåne

Polisen i Skåne säger att man av tidsskäl inte kan ge Barnombudsmannen uppgifter om antalet barn som satts i arrest under 2011. Detta beslut överklagas nu till regeringen av Barnombudsmannen.

Barnombudsmannen ska enligt lag driva på att det offentliga Sverige genomför FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Varje år fokuserar Barnombudsmannen på ett särskilt fördjupningsområde som rör barn och unga i utsatta situationer. Årets arbete handlar om barn som misstänks för brott och hur deras rättigheter tillgodoses enligt barnkonventionen. Detta är också ett område som FN:s barnrättskommitté tittar på i sin kommande granskning av hur Sverige lever upp till sina åtaganden.

– Barnkonventionen säger att alla former av frihetsberövande av barn endast får användas som en sista utväg och för kortast möjliga tid. För att kunna bedöma hur barn som misstänks för brott får sina rättigheter tillgodosedda krävs kunskap om hur situationen ser ut idag och hur många barn som berörs, säger barnombudsman Fredrik Malmberg.

Därför har Barnombudsmannen tillfrågat alla landets polismyndigheter om statistik över antal barn som varit placerade i arrest under 2011. Polismyndigheten i Skåne har svarat att det av tidsskäl inte är möjligt för Barnombudsmannen att få ut dessa uppgifter för Skåne, vilket Barnombudsmannen ställer sig frågande till.

– Jag är förvånad över att Polismyndigheten i Skåne inte kan svara på hur många barn de satte i arrest 2011, säger Fredrik Malmberg.

Elva polismyndigheter har i dagsläget lämnat uppgifter för sina områden. Barnombudsmannen har också fått statistik över barn i häkte från Kriminalvården.

En formell överklagan har skickats till Polismyndigheten i Skåne. Tidigare i år besökte Barnombudsmannen arresten i Davidshall i Malmö där anhållna barn tvingats sitta trots att den kritiserats för sin ovärdiga och olämpliga miljö.

Presskontakt
Catherine Johnsson, pressansvarig hos Barnombudsmannen: 08-692 29 64