Nytt lektionspaket om barnkonventionen

I dag lanserar Barnombudsmannen Max18skolan, ett material som underlättar barnrättsarbetet i Sveriges skolor. Max18skolan ger kunskap om barnkonventionen så att barn kan kräva ut sina rättigheter.

Målet med Max18skolan är att låta barn och ungdomar lära sig mer om barnkonventionen och få kunskap om hur barn och unga har det i Sverige.

– Det är viktigt att alla barn känner till sina rättigheter. Om de gör det kan de komma till tals och få sina rättigheter tillgodosedda, säger Ellinor Bollman, kommunikationschef på Barnombudsmannen.

Lektionshandledningarna utgår från den statistik som finns i Max18, Barnombudsmannens uppföljningssystem som visar statistik och information om hur genomförandet av barnkonventionen utvecklas i Sverige. Max18 och Max18skolan är utvecklade utifrån ett uppdrag som regeringen har gett Barnombudsmannen.

– Arbetet med barnkonventionen är starkt förankrat i både läroplan och kursplan. Vi ser Max18skolan som ett väldigt bra material som lärare kan använda när de arbetar med barns rättigheter, säger Ellinor Bollman.

Max18skolan är indelad i olika teman - ekonomi, hälsa, stöd och skydd, utbildning, trygghet och delaktighet. Varje tema har särskilt anpassade lektionspaket som är uppbyggda för att passa årskurs 4-6, 7-9 och gymnasiet. Lektionspaketen omfattar elevmaterial och en beskrivning av hur undervisningen stegvis kan genomföras. Materialet finns tillgängligt på barnombudsmannen.se/max18 och kan laddas ner kostnadsfritt.

Läs mer och ladda ner Max18skolan här

Max18 är ett webbaserat uppföljningssystem som gör det möjligt att följa hur genomförandet av barnkonventionen utvecklas i Sverige. Här finns information och statistik om barns levnadsvillkor som är central ur ett barnrättsperspektiv. Genom aktuell kunskap om barn och unga ökar möjligheten att göra rätt prioriteringar och fatta bättre beslut som rör barn.
Statistiken som visas på Max18 produceras av flera myndigheter och samlas in och levereras av Statistiska Centralbyrån, SCB, till Barnombudsmannen.