3052 insättningar av barn i polisarrest 2011 - korrigerad siffra

I förra veckan överlämnade Barnombudsmannen sin årsrapport till regeringen om barn som frihetsberövats i arrest och häkte.

Rapporten innehåller för första gången någonsin i Sverige resultatet av en granskning av antalet insättningar av barn i arrest på regional och nationell nivå. I denna sammanställning har vi vid en genomgång korrigerat Hallands och Norrbottens siffor. Dessa har redovisats fel och ska minskas när det gäller antalet insättningar av barn enligt LOB, Lag om omhändertagande av berusade personer. För Västernorrland har siffran för unika insättningar ersatts av antal insättningar, vilket innebär en högre siffra. Sammantaget innebär dessa förändringar att antalet insättningar justerats ned med 66.

Det totala antalet redovisade insättningar i Sverige är 3052 för 2011. Siffrorna är baserade på de uppgifter som samtliga polismyndigheter lämnat på Barnombudsmannens begäran.  Eftersom det saknas ett standardiserat rapporteringssystem för antalet insättningar i arrest, har polismyndigheterna lämnat uppgifter på lite olika sätt. Detta finns då angivet i tabellens fotnoter som har förtydligats. Se bifogad tabell.

Denna korrigiering gäller även för pressmeddelanden som publicerades den 30 januari 2013 och den 19 mars 2013, samt för skrivelsen med diarienummer 9.7: 0594/12

För mer information, kontakta Lena Calderon, pressansvarig. Telefon: 08 692 29 72