Många förbättringar för unga i arrest och häkte efter Barnombudsmannens rapport

Vid Barnombudsmannens seminarium i Almedalen ”Från Insidan – barn och ungdomar om tillvaron i arrest och häkte” fick åhörarna ta del av barns och ungas röster. De vittnade om hur psykiskt påfrestande det är att vara isolerad och hur nedbrytande det är att vara avskuren från omvärlden och belagd med restriktioner.

– Känslorna kan likställas med panikångest, berättade Kristoffer Johansson, ordförande i Unga Kris, som själv suttit isolerad i häkte.

Seminariet byggde på Barnombudsmannens granskning av hur de mänskliga rättigheterna respekteras när barn är frihetsberövade, misstänkta för brott. Granskningen visar på brister i efterlevnaden av frihetsberövade barns grundläggande mänskliga rättigheter. Frågan var vad ansvariga kan göra för att förändra situationen.

Barnminister Maria Larsson sa på plats att rapporten har blottlagt många brister, bland annat att det saknas både statistik och kunskaper inom det här området. Rapporteringen om barn i arrest måste bli bättre liksom rutinerna och respekten för barns rättigheter. Maria Larsson tyckte att det var bra att Barnombudsmannen satt fokus på detta och satt blåslampa på beslutsfattarna. Maria Larsson berättade att hon redan har träffat justitieministern för att diskutera rapporten och att hon hoppas att utredningen om inkorporering av barnkonventionen i svensk lag leder till att det sker. Det skulle stärka barns rättigheter även inom det här området, menar hon.

Även Thomas Hammarberg, som tidigare var kommissionär för mänskliga rättigheter vid Europarådet, framhöll betydelsen av barnkonventionen.

– Det är kristallklart i barnkonventionen att man inte ska frihetsberöva barn och unga utom i extrema undantagsfall. Det är en allvarlig rättighetsfråga. Barn är sårbarare än vuxna. Därför är det så viktigt att politikerna tittar på den här frågan.

Karl Wallin, kanslichef vid Rikspolisstyrelsen höll med och redovisade en rad förbättringsåtgärder som polisen nu tar tag i som ett direkt resultat av Barnombudsmannens förslag. Bland annat sa han att statistiken över barn i arrest är undermålig. Det ska man ha fått rätsida på redan i höst, lovade han. Alla arrestvakter ska utbildas i barnkonventionen och att de unga ska få information om sina rättigheter.

Gustav Tallving som är utvecklingschef vid Kriminalvården, berättade om det pågående arbetet med att ta fram en plan till regeringen om hur de ungas särskilda behov tillgodoses.

Barnombudsman Fredrik Malmberg var nöjd med de besked som gavs:

– Berörda myndigheter och ansvariga politiker har varit tydliga med att de nu tar tag i en del av de förändringar vi föreslagit.  

För mer information, kontakta Ellinor Bollman, kommunikationschef på Barnombudsmannen, tel 08-692 29 89, 076-027 87 89, ellinor.bollman@barnombudsmannen.se.

Barnombudsmannens rapport kan laddas ner och beställas här.