Barnrättsdagarna 2014 om barn med psykisk ohälsa

Den 8-9 april samlar Barnrättsdagarna drygt 800 personer från hela landet på Conventum i Örebro. I år är temat psykisk ohälsa hos barn.

På programmet finns närmare 60 föredrag som belyser olika aspekter av psykisk ohälsa; från mobbning och ätstörningar till våld inom familjen. Vad säger aktuell forskning och praktiker på området? Hur upplever barnen samhällets stöd? Och hur kan vi bättre tillgodose deras rättigheter?


FN:s barnrättskommitté uppmanar i sin senaste rapport Sverige att stärka systemet för den psykosociala hälsovården genom både förebyggande och mer ingripande insatser. Kirsten Sandberg, ordförande i FN:s barnrättskommitté, och Thomas Hammarberg, tidigare Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter, diskuterar barnrättskommitténs syn på psykisk ohälsa bland barn och den kritik som riktats mot Sverige.

Barnminister Maria Larsson finns dessutom på plats den första dagen för att presentera regeringens övergripande barnrättspolitik.

Barnrättsdagarna är en årligen återkommande mötesplats för alla som är intresserade av barnrättsfrågor. Bakom arrangemanget står Barnombudsmannen, Stiftelsen Allmänna Barnhuset och Barnrättsakademin.

Här kan du ta del av programmet

För ackreditering och frågor om evenemanget kontakta Catherine Johnsson, pressansvarig på Barnombudsmannen på 08-692 29 64.