Barnombudsmannen: Skärp lagstiftningen när barn kränks i skolan

Barnombudsmannen vill skärpa lagstiftningen för att barn som utsätts för kränkningar och trakasserier i skolan ska få bättre skydd och stöd.

Idag presenterar Barnombudsmannen förslag som kan förbättra situationen för barn och unga som utsätts för kränkningar och trakasserier i skolan.

– När barn berättar om sin verklighet i skolan handlar det om skitsnack, ryktesspridning, utfrysning, elakheter och hån. Men också om att bli upptryckt mot en vägg, stoppad i en soptunna, sexuella trakasserier, övergrepp, skadegörelse, knuffar, hot om misshandel, dödshot, dränkningsförsök, slag och sparkar. Tyvärr är det här inget nytt men det bekräftar allvaret i bilden, säger barnombudsman Fredrik Malmberg.

Barnombudsmannen har granskat hur de mänskliga rättigheterna respekteras för barn och unga som upplever kränkningar och trakasserier i skolan. Vi har i kvalitativa samtal tagit del av 89 barns och ungas erfarenheter av kränkningar i skolan. Vilket stöd finns att få från samhället? Hur fungerar stödet? Och är det möjligt att få upprättelse?

Barnombudsmannen har också frågat skolhuvudmännen, som ansvarar för att förhindra kräkningar och trakasserier i skolan, hur de följer upp anmälningar. Undersökningen visar att knappt var sjätte huvudman inte för statistik över de anmälningar som rektorerna rapporterar in. Samtidigt är uppföljning och analys en förutsättning för att sätta in rätt åtgärder.

Samhället har skapat ett system för att ge stöd till den som utsätts för kränkningar och trakasserier i skolan. Barn som inte får hjälp av huvudmannen kan vända sig till Skolinspektionen, Barn- och elevombudet eller Diskrimineringsombudsmannen. När barn och unga nu för första gången fått komma till tals om hur systemet fungerar vittnar de om stora brister.

– Vi konstaterar att arbetet mot kränkningar i skolan mycket tydligare måste ha barnets perspektiv och rättigheter i fokus. Barn och unga efterlyser trygga möten och information som de förstår, säger Fredrik Malmberg och fortsätter:

– Barn och unga ska känna till sina rättigheter och veta var de kan vända sig för att få hjälp när de är utsatta. Det är också viktigt att myndigheterna är tillgängliga och anpassade för barn och unga.

Barnombudsmannen vill se följande förändringar skollagen och diskrimineringslagen:

• Lagstifta om barnets rätt att få information och stöd när man utsätts.

• Inrätta lokala oberoende barn- och elevombud dit barn kan vända sig.

• Anpassa myndigheter för barn och unga.

• Skärp barnets skydd mot kränkningar och våld från vuxna.

Presskontakt:

Catherine Johnsson, 08-692 29 64.