Europeiska barnombud slår larm: ​​Oacceptabla risker för barn på flykt

Barn på flykt utsätts för stora risker på sin resa till och genom Europa. Det handlar om sjukdom och till och med död, att skiljas från sina föräldrar, utsättas för utpressning av smugglare, trafficking, exploatering och övergrepp. Europas länder och institutioner har misslyckats med att skydda barnen. Det menar den arbetsgrupp som granskat situationen för barn på flykt på uppdrag av det europeiska nätverket av barnombud (ENOC). ENOC uppmanar nu Europas ledare att prioritera barnens säkerhet.

Under 2015 har allt fler barn kommit till Europa för att söka skydd. Över 337 000 barn har registrerats som asylsökande, vilket motsvarar 29 procent av det totala antalet asylsökande. Enligt FN:s flyktingorgan UNHCR var 16 procent av de migranter som korsade Medelhavet i juni barn. I december uppgick barnen till 35 procent.

Resan över Medelhavet är farlig. Omkring 30 procent av de som omkommer är barn. Barn anländer till Europas stränder nedkylda, med lunginflammation och andra sjukdomar som följd. Volontärer på plats i Grekland rapporterar att barn dött vid ankomsten på grund av nedkylning. Samordning och stöd brister. På Lesbos har migranter tvingats gå 7 mil till mottagningscentren.

Transitcentren längs västra Balkan är inte utrustade för vintern. Standarden är låg, värme och grundläggande sanitet saknas. Barn riskerar att utsättas för sexuella övergrepp och våld på centren. Utpressning av smugglare är vanligt. Bland annat genom hot mot familjemedlemmar som finns kvar i hemlandet eller ett flyktingläger. Barn riskerar att skiljas från sina föräldrar, främst i de kaotiska situationer som uppstår vid gränsövergångarna.

Ensamkommande barn löper stor risk att utsättas för trafficking och sexuell exploatering. Många ensamkommande barn vill inte ge sig till känna för myndigheterna på grund av att de är rädda för att sättas i förvar och hindras från att fortsätta sin resa till norra Europa.

Inte ens när de kommer till sitt slutmål för resan kan barnen känna sig trygga. Vissa länder saknar ett system för gode män som kan säkerställa ensamkommande barns rättigheter. I andra länder tar det lång tid att få en god man. Barn försvinner från mottagningscentren. Det ökar risken för människohandel. Många länder placerar barn i förvar, ibland i månader, på anläggningar som sällan är anpassade för barn.

Europa har misslyckats med att säkerställa barns skydd, visar vår analys. Medan gränskontroller och andra åtgärder för att begränsa invandringen diskuteras flitigt både på EU-nivå och i enskilda länder, har inga insatser för att skydda barnen genomförts. I EU:s migrationsagenda, som vägleder hur institutioner och medlemsländer ska hantera flyktingsituationen nämns barn endast vid ett tillfälle i en fotnot.

Våra rekommendationer:

• EU-kommissionen bör skyndsamt ta fram en handlingsplan för barn på flykt. Hela Europa måste ta ansvar för sina internationella åtaganden mot barn, oavsett vilken juridisk status de har.

• Europas ledare bör prioritera barn – ensamkommande och i familj – när man omfördelar flyktingar för att undvika att barn utsätts för risker på vägen genom Europa.

• Förhållandena på transit- och mottagningscenter i Europa måste förbättras så att det finns elektricitet, varmt vatten, filtar och kläder. Det måste finnas särskilda utrymmen som är anpassade för barn och skilda sovplatser för män, kvinnor och barn som övernattar.

• Europas ledare behöver säkerställa att det finns lagliga vägar att ta sig till EU. Exempelvis öka möjligheterna till familjeåterförening, ta emot fler kvotflyktingar och utfärda humanitära visum.

• Ett barnrättsperspektiv måste knytas till det ekonomiska biståndet som EU ger länder som tar emot många flyktingar, exempelvis Turkiet. Det handlar om att säkerställa alla barns rätt till utbildning, barnvänliga platser i flyktingläger och att inrätta ett system för skydd av barn.

ENOC
Arbetsgruppen representerar 41 Europeiska barnombudsmän i 33 länder. Hollands barnombudsman Marc Dullaert leder arbetet I egenskap av ordförande för ENOC. Arbetsgruppen består också av ombudspersonerna för barn i Flandern, Vallonien, Kroatien, England, Grekland, Italien, Malta, Polen, Katalonien och Sverige.

Läs rapporten Safety and fundamental rights at stake for children on the move

Presskontakt:
Catherine Johnsson, pressansvarig hos Barnombudsmannen +46 8 692 29 64