Barnombudsmannen kräver skärpt lag mot barnäktenskap

Det krävs skarpare lagstiftning, ökad kunskap och bättre samordning för att Sverige ska leva upp till barnkonventionen. Det menar Barnombudsmannen efter överläggningar om barnäktenskap med berörda myndigheter.

– Barnäktenskap är ett av de största globala hoten mot flickors liv, utveckling och hälsa. Överläggningen visar att det är ett problem även i Sverige. Det krävs båda skarpare lagstiftning och omfattande åtgärder, säger barnombudsman Fredrik Malmberg.

FN har satt som utvecklingsmål att barnäktenskap ska vara utrotat i hela världen till år 2030. Barnäktenskap skapar utanförskap och permanentar fattigdom när den minderåriga istället för skolgång hamnar i tidig familjebildning med risk för sexuella övergrepp och tonårsgraviditet.

Barnombudsmannens överläggning på tisdagen med berörda myndigheter bekräftade att barnäktenskap är ett både allvarligt och mer utbrett problem i Sverige än vad som hittills varit känt.

Migrationsverket har vid en översiktlig studie identifierat 132 gifta barn i 80 kommuner som i de flesta fall har placerats tillsammans med sina vuxna ”makar”. Mörkertalet bedöms dock som mycket stort. Vid en särskild inventering i Malmö fann man exempelvis 65 gifta flickor bara i kommunen.

Vid tisdagens överläggning presenterade myndigheterna flera åtgärder som de själva har vidtagit eller kommer att vidta.

– Jag välkomnar Skatteverkets besked att de nu kraftigt skärper bedömningen av vilka äktenskap de godkänner och att de gör orosanmälan när de får kännedom om barnäktenskap, liksom Migrationsverkets besked om en handlingsplan, säger Fredrik Malmberg.

Det räcker dock inte, anser Barnombudsmannen som kommer att skriva till regeringen med förslag på ytterligare åtgärder som kräver politiska beslut.

– Regeringen bör ta initiativ till en nationell kartläggning med syfte att ge fördjupad kunskap om situationen och säkerställa att barn får det stöd de behöver samt en ändrad lagstiftning så att barnäktenskap aldrig erkänns i Sverige, säger Fredrik Malmberg

Kontakt:
Barnombudsmannens presstjänst: 08-692 29 60
Pressansvarig: Ola Nilsson, 08-692 29 64