Bred samsyn om barn till IS-återvändare

Skärpta rutiner har tagits fram för att säkerställa att barn som kommer till Sverige med föräldrar som haft samröre med terrorgruppen IS ska uppmärksammas så att kommunerna kan sätta in åtgärder. Det framkom när Barnombudsmannen höll överläggning med berörda myndigheter.

– Det handlar om barn som kan ha bevittnat fasansfulla grymheter. De löper stor risk att fara illa och om inget görs kan de skada både sig själva och sin omgivning. Oklarheter mellan myndigheter får inte hindra att barnen får det stöd de behöver, säger barnombudsman Fredrik Malmberg.

Vid tisdagens överläggning hos Barnombudsmannen deltog representanter för Polisen, Säkerhetspolisen, Socialstyrelsen och den Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism.

Bakgrunden var att ett antal barn i Sverige är eller har varit tillsammans med sina föräldrar hos terrorgruppen Islamiska staten, IS. I vissa fall har det förekommit att kännedom om barn som återvänt från IS inte har nått fram till berörd kommuns socialtjänst.

– Vi har idag fått klara besked att det nu har tagits fram tydliga rutiner. Där det finns oro för barn till IS-återvändare kommer det alltid att anmälas till kommunernas socialtjänst. Det är viktigt för att samhället ska kunna sätta in åtgärder för stöd och skydd med barnets bästa i fokus, säger Fredrik Malmberg.

Kontakt:
Barnombudsmannens presstjänst: 08-692 29 60
Pressansvarig: Ola Nilsson, 08-692 29 64