Barnets rättigheter måste tillvaratas i det nya europeiska asylsystemet

Barnombudsmannen anordnar tillsammans med Allmänna Barnhuset och Riksdagen ett internationellt toppmöte under temat barn på flykt - ”High level meeting on Europe’s challenge to ensure a rights perspective for children in migration” – i riksdagens förstakammarsal den 24 april 2017.

På mötet är uppslutningen barnombudsmän från hela Europa stor, alla är medlemmar i European Network of Ombudspersons for Children, ENOC. Deltar gör också barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér, inbjudna barnrättsexperter från hela Europa samt representanter från svenska myndigheter och civilsamhällesorganisationer som arbetar med barnrätt. 

Ett stort antal barn har de senaste åren varit på flykt till EU. Barn på flykt måste betraktas som barn först och deras rättigheter enligt barnkonventionen måste alltid respekteras. Alla barn på flykt, ensamkommande eller med familjer, med eller utan nödvändiga handlingar, har samma rättigheter som andra barn.

De europeiska barnombuden, samlade i ENOC, är djupt bekymrade över att dessa barns grundläggande rättigheter inte tillgodoses. Nätverket ENOC består av 42 oberoende barnombud i 34 av de stater som ingår i Europarådet och har sitt permanenta sekretariat i Strasbourg. ENOC har sedan 2013 haft rättigheter för barn på flykt som fokus genom uttalanden och konferenser, senast i Paris 2016.

Bland talarna finns Åsa Regnér samt huvudtalarna Tomas Bocek, Europarådets speciella representant för migration och Nicola Clase, ambassadör och regeringens koordinator för migration och flyktingfrågor och barnombudsman Fredrik Malmberg, 

Barnombuden i Europa är överens om att det är oerhört viktigt att säkerställa ett tydligare barnrättsperspektiv när EU nu ska enas om ett nytt gemensamt asylsystem. Vi är angelägna om att barn på flykt kan få långsiktig trygghet och möjlighet till familjeåterförening, säger Fredrik Malmberg, barnombudsman i Sverige

På toppmötet diskuteras flera aktuella barnrättsliga utmaningar som rör migration. I samband med mötet antas också ett gemensamt uttalande av barnombuden i Europa med uppmaningar till EUs institutioner att barns rättigheter ska respekteras även för barn på flykt, när de ska besluta om det nya europeiska asylsystemet, CEAS.

Presskontakt:
Hans Reuterskiöld
tel 0704 37 87 64
hans.reuterskiold@barnombudsmannen.se