Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Pressmeddelanden

Se över adoptionslagstiftningen »

Det behövs en samlad översyn av hela den svenska adoptionslagstiftningen anser BO i sitt remissvar till promemorian ”Föräldrars samtycke till adoption m.m”.

  Nu behövs en handlingsplan mot könsstympning »

  ”Regeringen bör ta fram en nationell handlingsplan mot könsstympning. Den bör tydligt peka på varje myndighets ansvar och roll i arbetet för målet att inga fler ska könsstympas.” Det anser barnombudsman (BO) Lena Nyberg i samband med den nationella konferens om arbetet mot kvinnlig könsstympning som äger rum i Stockholm tisdagen den 22 maj.

   BO till New York på barntoppmöte i FN »

   Barnombudsman Lena Nyberg deltar i FN:s specialsession om barn 8-10 maj i New York. Mötet ska ta upp mål för barns överlevnad, skydd och utveckling och även följa upp de beslut som fattades vid det första barntoppmötet 1990.

    Köerna till barnpsykiatrin måste byggas bort »

    De senaste tio åren har antalet sökande till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) ökat kraftigt. På flera håll i landet har köerna fördubblats. Det kan ta upp till två år innan ett barn får behandling, visar en kartläggning som Barnombudsmannen (BO) har genomfört.

     BO och DO kritiserar bussbolagets behandling av barn »

     Barnombudsmannen Lena Nyberg och Ombudsmannen mot etnisk diskriminering Margareta Wadstein reagerar nu mot en händelse där elever från Enbacksskolan i Stockholmsförorten Tensta först vägrades stiga på en buss på väg till ett läger och sedan, enligt skolan, utsattes för kränkande behandling och främlingsfientliga uttalanden från busschauffören.

      Snabbt stöd behövs till ensamkommande flyktingbarn »

      "Ensamma flyktingbarn har speciella behov. De har skilts från sin familj, sitt land och sitt språk och behöver mycket starkare stöd från samhället än vad de får i dag", säger barnombudsman (BO) Lena Nyberg.

       Barn med funktionshinder får inte den färdtjänst de behöver »

       Barn och ungdomar med funktionshinder har fått sämre möjligheter till färdtjänst sedan färdtjänstlagen infördes 1998. I ett brev till näringsminister Björn Rosengren uppmanar barnombudsman Lena Nyberg regeringen att särskilt uppmärksamma barnperspektivet när lagen nu ses över.

        Växeln

        08-692 29 50

        Telefontid under perioden 21 juni till 20 augusti:
        Måndag till fredag 10 -12

        Kontorets öppettider är måndag till fredag 9 till 12