Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Pressmeddelanden

Barnombudsmannens roll stärks från och med idag »

Idag träder en lagändring i kraft som förstärker Barnombudsmannens (BO) mandat och befogenheter. En större del än tidigare av BO:s verksamhet blir reglerad i lag. Det innebär att beslut kring BO i högre grad kommer att fattas av riksdagen istället för direkt av regeringen.

  Barn i familjehem behöver bättre stöd »

  Barnombudsman (BO) Lena Nyberg vill se en omfattande kartläggning av landets familjehem och av socialtjänstens avtal med organisationer som säljer förstärkt familjehemsvård.

   Skolelevernas växande ohälsa kräver nationell handlingsplan »

   Nio av tio skolkuratorer, skolpsykologer och skolsköterskor uppger att elevernas psykiska ohälsa har försämrats markant under de senaste tio åren. Det som har ökat mest är depressioner, ätstörningar, övervikt, ångeststörningar, tinnitus, allergier och astma.

    BO och Skolmatens Vänner utmanar Sveriges elever »

    Sveriges elever vill ha bättre skolmat. I samband med den Internationella barndagen inbjuder BO och Skolmatens Vänner därför till en tävling om skolmaten. Första pris är 10 000 kronor till klasskassan.

     Gör om föräldrabalken till barnbalken »

     Dagens regler i föräldrabalken syftar till att nå samförståndslösningar mellan föräldrarna och för att få fler att välja gemensam vårdnad vid separationer. BO anser att det är en felaktig utgångspunkt. Syftet måste alltid vara att barnets bästa sätts främst.

      Viktigt med skadeförebyggande arbete »

      Det behövs mer förebyggande arbete för att förbättra barns säkerhet. Sverige är på många sätt ett föregångsland, men vi kan bli bättre, säger BO Lena Nyberg i en kommentar till Barnsäkerhetsdelegationens utredning Barns skador i Sverige.

       Barn med funktionshinder diskrimineras »

       Barn och ungdomar med funktionshinder har fått sämre möjligheter till färdtjänst sedan färdtjänstlagen infördes 1998. I ett brev till Näringsdepartementet uppmanar barnombudsman (BO) Lena Nyberg regeringen att särskilt uppmärksamma barnperspektivet när lagen nu ses över.

        Funktionshindrade elevers ställning måste stärkas »

        - Elever med funktionshinder ska ha samma rättigheter som alla andra att gå i den skola som de önskar. Det borde skrivas in i den nya skollagen och det är beklagligt att Skollagskommittén inte föreslår det, säger barnombudsman (BO) Lena Nyberg i en kommentar till det betänkande som kommittén presenterade på måndagen.

         Växeln

         08-692 29 50

         Telefontid under perioden 21 juni till 20 augusti:
         Måndag till fredag 10 -12

         Kontorets öppettider är måndag till fredag 9 till 12