Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Pressmeddelanden

Lena Nyberg till Falun »

Barnombudsman Lena Nyberg är i Falun torsdagen den 24 februari, inbjuden av Länsstyrelsen i Dalarna. Hon ska föreläsa om hur FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, kan bli ett tydligt och meningsfullt verktyg i Länsstyrelsens arbete.

  Full fart för barnkonventionen i Malmö »

  Hur kan vi arbeta med barnkonventionen i praktiken? Var finns de goda exemplen? Konferensen Full fart framåt! i Malmö torsdagen den 17 februari ger svar på hur man kan arbeta med FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, i vardagen.

   Lena Nyberg till Luleå »

   Barnombudsman Lena Nyberg är i Luleå fredagen den 11 februari. Det är försäkringskassan som har bjudit in henne till en temadag om FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen. Hon ska berätta om vad det innebär att arbeta utifrån barnets perspektiv, leda grupparbeten och diskussioner om barnkonventionens grundtanke och berätta om hur den kan förverkligas i det dagliga arbetet.

    Lena Nyberg till Linköping »

    Barnombudsman Lena Nyberg är i Linköping onsdagen den 23 mars. Hon är inbjuden av ungdomsmottagningarna i länet för att berätta om Älskar, älskar inte, Barnombudsmannens årsrapport till regeringen (2004). Huvudtemat för rapporten var barns och ungas nära relationer.

     Full fart för barnkonventionen i Luleå »

     Hur kan vi arbeta med barnkonventionen i praktiken? Var finns de goda exemplen? Konferensen Full fart framåt! i Luleå tisdagen den 5 april ger svar på hur man i vardagen kan arbeta med FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen.

      Rektorer ska bli bättre på jämställdhet »

      Nu ska jämställdheten i Stockholms läns skolor bli bättre. Främst rektorer men även lärare, politiker och tjänstemän i hälften av länets kommuner undervisas under 2005 om jämställdhet, homofobi, diskriminering och trakasserier i skolans värld.

       Lena Nyberg till Södertälje »

       Barnombudsman Lena Nyberg deltar i konferensen "Att växa upp med funktionshinder" på Tom Tits Experiment i Södertälje torsdagen den 17 mars. Konferensen arrangeras av handikapprådet i Södertälje.

        Växeln

        08-692 29 50

        Telefontid: Måndag och onsdag 13.00-15.00,
        tisdag, torsdag och fredag 10.00-12.00