Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Pressmeddelanden

Full fart för barnkonventionen i Östersund »

Hur kan vi arbeta med barnkonventionen i praktiken? Var finns de goda exemplen? Konferensen Full fart framåt! i Östersund onsdagen den 16 mars ger svar på hur man i vardagen kan arbeta med FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen.

  De yngsta barnen i fokus »

  Barnombudsmannens verksamhetsplan för 2005 har kommit. Läs vad myndigheten kommer att arbeta med under 2005 och under kommande år.

   Lena Nyberg till Härnösand »

   Fredagen den 29 april är barnombudsman Lena Nyberg i Härnösand. Hon är inbjuden av länsstyrelsen i Västernorrlands län till en temadag om mänskliga rättigheter.

    Asylsökande barn i fokus »

    Att samverka kring och samtala med asylsökande barn är titeln på en serie seminarier som avslutas torsdagen den 7 april i Stockholm. I projektet samverkar Barnombudsmannen, Migrationsverket Region Stockholm och kommuner i Stockholms län.

     Lena Nyberg till Jönköping »

     Barnombudsman Lena Nyberg är i Jönköping torsdagen den 7 april. Hon är inbjuden av familjevårdsgruppen i Jönköping för att föreläsa om barns villkor i dag. Föreläsningen äger rum på Elite Stora Hotellet, Hotellplan, klockan 10:00-12:00.

      Lena Nyberg till Örebro »

      Barnombudsman Lena Nyberg är i Örebro onsdagen den 6 april för att delta i en paneldebatt om ungdomars hälsa och ohälsa. Debatten äger rum inom ramen för Läkardagarna i Örebro och pågår mellan klockan 14:45 och 16:15, Wilandersalen, Universitetssjukhuset.

       Öppna för gränser - årets rapport till regeringen »

       Barns och ungas tankar om alkohol, tobak och narkotika är huvudtemat i Barnombudsmannens årsrapport 2005. Barn och ungdomar har uppmanat oss att ta upp problemet med droger. Alkohol, tobak och narkotika finns på många ställen där ungdomar vistas och är därmed enkelt att få tag i.

        Lyssna mer på barn och ungdomar på ungdomshem »

        Rapporten Vi har så mycket att säga! presenteras vid ett seminarium i Stockholm onsdagen den 8 juni. Drygt 70 barn och ungdomar mellan 11 och 18 år som bor på särskilda ungdomshem eller hem för vård och boende, så kallade HVB-hem, har svarat på frågor från Länsstyrelsen i Skåne och Barnombudsmannen. En av sex tillfrågade uppger att de sällan eller aldrig har kontakt med sin socialsekreterare. Många ungdomar tycker att de inte har kunnat påverka den situation som de befinner sig i.

         Växeln

         08-692 29 50

         Telefontid: Måndag och onsdag 13.00-15.00,
         tisdag, torsdag och fredag 10.00-12.00