Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Pressmeddelanden

”Förslagen är bra men stora frågor återstår att lösa” »

Nya boendeformer som bättre motsvarar de omhändertagna barnens behov. Bättre matchning av familjehem och barn. Både kontroll av och stöd till familjehemmen ska stärkas. Det är några av de åtgärder som föreslås idag för att barn som placeras i samhällsvård ska få en trygg och säker omvårdnad.

  Barn i Sverige utsätts för omänsklig isolering  »

  Idag lämnar Barnombudsmannen sin årsrapport till regeringen som 2013 handlar om barn som frihetsberövats i arrest och häkte. Bakgrunden till Barnombudsmannens granskning är att Sverige vid upprepad...

   Nytt lektionspaket om barnkonventionen »

   I dag lanserar Barnombudsmannen Max18skolan, ett material som underlättar barnrättsarbetet i Sveriges skolor. Max18skolan ger kunskap om barnkonventionen så att barn kan kräva ut sina rättigheter.

    För första gången: Siffror om barn i arrest »

    Det finns ingen statistik på hur ofta barn sätts i arrest i Sverige. Trots att FN:s barnrättskommitté kräver att konventionsstaterna löpande för sådan statistik, har Sverige inte rapporterat uppgif...

     Stor satsning på barnets rättigheter »

     Idag är det avstamp för en treårig satsning för att stärka barnets rättigheter i Sverige. Det är Barnombudsmannen och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, som på regeringens uppdrag kommer att gör...

      Regeringen vill stärka barns röster i kommunerna »

      Idag lanseras kommunikationsstrategin Pejling och dialog - Att sprida strategin för att stärka barnets rättigheter i Sverige mellan år 2012 - 2014. Regeringen har beslutat att ge Barnombudsmannen i...

       Växeln

       08-692 29 50

       Telefontid: Måndag och onsdag 13.00-15.00,
       tisdag, torsdag och fredag 10.00-12.00