Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Pressmeddelanden

Offentlig verksamhet skuldsätter barn »

Idag presenterar Datainspektionen en rapport om skuldsatta barn. Nästan 80 000 betalningsanmärkningar hos kreditupplysningsbolag gäller skulder som uppkom när gäldenären var underårig. Drygt hälften kommer från skulder till offentlig verksamhet. Nu tar Barnombudsmannen till sina rättsliga befogenheter och kallar in offentliga huvudmän till överläggning.

  Fredrik Malmberg på ungdomshearing »

  Den 20 november deltar barnombudsman Fredrik Malmberg på en barn- och ungdomshearing med politiker. Grupper med barn och unga från ett sextiotal organisationer kommer att vara med och ställa frågor till politiker.

   Barnkonventionen på minoritetsspråk »

   Barn har rätt till sitt eget språk. Därför bör också FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, finnas översatt till de nationella minoritetsspråken. I dagarna har Barnombudsmannen sänt en skrivelse till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni.

    Barn med funktionsnedsättning diskrimineras i skolan »

    Nästan en tredjedel av alla elever med rörelsehinder får inte nödvändig hjälp för att kunna hänga med på lektionerna. Det visar resultatet av projektet ”Särskild, särskiljd eller avskild” som presenteras av Unga RBU:are i samarbete med Rädda Barnen, Barnombudsmannen och Stockholms universitet imorgon.

     Unga ska känna sig trygga vid brottsutredningar »

     Att i högre utsträckning utreda brott där lagöverträdaren är under 15 är bra. Därför välkomnar Barnombudsmannen betänkandet Barn som misstänks för brott (SOU 2008:111), som presenteras idag. Det är också positivt att utredaren föreslår en restriktiv hållning till tvångsmässiga drogtester.

      Barn hindras återförening med föräldrar »

      Barn ska skyddas mot diskriminering, enligt FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, artikel 2. Idag presenterades utredningen Försörjningskrav vid anhöriginvandring (SoU 2008:114). Förslaget innebär bland annat att vissa barn kan komma att skiljas från sina föräldrar under lång tid. Något som barnombudsmannen anser är diskriminerande mot ett stort antal barn.

       Barnombudsman Fredrik Malmberg till Örebro »

       Tisdagen den 20 januari är barnombudsman Fredrik Malmberg i Örebro för att delta vid en konferens om elever och funktionsnedsättningar. Barnrättsakademien, Specialpedagogiska skolmyndigheten och Rädda Barnen står som arrangörer och konferensen äger rum på City konferenscenter mellan klockan 10 - 15.

        Landstinget Halland kallas till överläggning »

        Barnombudsmannen kallade på torsdagen Landstinget Halland till överläggningar hos myndigheten i Stockholm. Överläggningen kommer att ske den 12 mars. Enligt lag är landsting, kommuner och statliga myndigheter skyldiga att komma till överläggningar hos Barnombudsmannen.

         Förbjud isolering av barn och unga »

         – All isolering av barn och unga på särskilda ungdomshem bör förbjudas. Vi vill se en lagändring, säger barnombudsman Fredrik Malmberg. Isolering står i strid med FN:s konvention om barnets rättigheter.

          Besparingar riskerar att drabba barn och unga »

          Barnombudsman Fredrik Malmberg presenterar på onsdagen myndighetens bild av hur långt Sverige har kommit i arbetet med FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, i ett möte med FN:s barnrättskommitté i Genève.

           Växeln

           08-692 29 50

           Telefontid: Måndag och onsdag 13.00-15.00,
           tisdag, torsdag och fredag 10.00-12.00