Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Pressmeddelanden

Barnombudsman Fredrik Malmberg till Eskilstuna »

Barnombudsman Fredrik Malmberg är i Eskilstuna torsdagen den 5 februari. Han ska tala om ansvar, hållbarhet och resultat vid konferensen Folkrätt för barn-vilja väl eller göra rätt? på Quality Hotel Statt, lokal Havet.

  Vuxna måste bli bättre på att ta barn på allvar »

  Barn i åldrarna 11 och 14 år känner till många av sina rättigheter. Däremot har bara vart femte barn hört talas om FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen. Det visar en statistisk undersökning bland 750 barn som presenteras i Kom närmare Om att överbrygga avståndet mellan barn och vuxna Barnombudsmannens årsrapport 2009.

   Pressträff hos Barnombudsmannen »

   FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, har funnits i 20 år. Hur ser barn i Sverige på sina rättigheter? Behandlas barn och ungdomar med respekt? Hur bemöts de av vuxna? Lyssnar vi tillräckligt på vad de har att säga?

    Besparingar på barn och unga får inte gå i repris! »

    Kommuner, landsting och regioner ser nu över sin ekonomi som en följd av det nationella och det internationella finansläget. När den förra finanskrisen slog till på 1990-talet drabbade samhällets besparingar verksamheter riktade till barn och ungdomar.

     Fredrik Malmberg till Genève »

     Barnombudsman Fredrik Malmberg är i Genève onsdagen den 27 maj. Han är inbjuden som observatör för att lyssna när FN:s barnrättskommitté frågar ut representanter för Sveriges regering om hur långt arbetet har kommit med FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen.

      Gemensamt uttalande från de nordiska barnombudsmännen »

      De nordiska barnombudsmännen vill uppmärksamma att tandvården har en unik möjlighet att komma i nära kontakt med alla barn. Tandvården får en god överblick över eventuella skador i mun-, ansikts- och halsregionen, ser hur barnet svarar och kan notera om barn uteblir från bokade vårdtider. De flesta fysiska övergrepp mot barn sker mot övre delen av kroppen. Massiv tandröta hos barn bör tolkas som uttryck för försummelse tills det motsatta är bevisat. Det bör etableras tydliga rutiner inom tandvården för att följa upp barn som inte kommer till sin behandlingstid. Att utebli kan även det vara en indikation på försummelse.

       Stärk barnets rättigheter i socialtjänsten »

       – inför skyddsåtgärder för de barn vars vårdnadshavare säger nej till stöd men där de stränga kraven för omhändertagande inte är uppfyllda Den senaste tiden har flera fall där barn far illa väckt ...

        Växeln

        08-692 29 50

        Telefontid: Måndag och onsdag 13.00-15.00,
        tisdag, torsdag och fredag 10.00-12.00