Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Pressmeddelanden

Oacceptabla brister i stödet till barn som upplever våld »

Idag presenterade Socialstyrelsen resultatet av den första nationella tillsynen av kommunernas arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Tillsynen har genomförts i 80 kommuner och visar på omfattande brister.

  Vi uppmärksammar barnkonventionen 20 år »

  I år fyller barnkonventionen, FN:s dokument om barnets egna rättigheter, 20 år. I samband med detta har, på H.M. Drottningens initiativ, sju barnrättsorganisationer och en myndighet gått samman för att uppmärksamma barnkonventionen.

   Omhändertagna barn har också rättigheter »

   I dag får över 6 000 barn och unga som är placerade i samhällets vård information om sina rättigheter enligt FN:s barnkonvention. Det är första gången som detta sker. Utskicket går till 440 HVB-hem...

    Växeln

    08-692 29 50

    Telefontid: Måndag och onsdag 13.00-15.00,
    tisdag, torsdag och fredag 10.00-12.00