Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Pressmeddelanden

BO kritisk till förslag om skärpning av utlänningslagen »

- BO anser att utredningen i många frågor presenterar förslag som är dåligt genomarbetade och saknar barnperspektiv. Problemanalyserna och motiven till de i vissa fall mycket restriktiva och långtgående ändringarna är vagt formulerade. Det är därför svårt att förstå och bedöma behovet av sådana skärpningar som utredningen föreslår.

  Svagt fäste för barnkonventionen i kommunerna »

  FN:s konvention om barnets rättigheter har fortfarande svårt att få fotfäste i det kommunala arbetet, drygt sju år efter att den trädde i kraft i Sverige. Det visar en ny undersökning som Barnombudsmannen (BO) har gjort. Endast fyra kommuner - Jönköping, Krokom, Stockholm och Trollhättan - har beslutat att införliva konventionen i kommunens samtliga beslutande organ.

   Premiär för www.bo.se »

   På torsdagen öppnar Barnombudsmannen (BO) en hemsida på Internet där mellanstadieelever på tio orter i landet kan kommunicera med BO. - Här skapas en möjlighet till ett reellt inflytande för barnen. Det dessa elever berättar för oss får effekt även för andra barn. Det kommer att påverka andra barns villkor i Sverige, säger barnombudsmannen Louise Sylwander.

    Inbjudan till presskonferens om BO:s hemsida »

    Barnombudsmannen (BO) öppnar en hemsida på Internet där den kanske viktigaste delen är BARNKANALEN där barn kan läsa om vilka rättigheter de har, vad barn tycker i olika frågor och vad BO arbetar med.

     Elever från din ort surfar med Barnombudsmannen »

     Barnombudsmannen (BO) öppnar en hemsida på Internet där BARNKANALEN är den kanske viktigaste delen. Barnkanalen är en spännande mötesplats mellan 250 mellanstadieelever i tolv klasser på tio orter runt om i landet och BO.

      Barnombudsmän i elva länder kräver lagstiftning mot barnaga »

      Barnombudsmännen i elva länder kräver i ett gemensamt uttalande på söndagseftermiddagen lagstiftning som förbjuder alla former av barnaga i Europa. Uttalandet antogs av Barnombudsmännens europeiska nätverk, ENOC, vid ett möte i Barcelona.

       Barnombudsmannen om barnkonventionen i kommunerna »

       Den senaste veckan har två kommuner, Stockholm och Kristinehamn, tagit viktiga steg framåt för att öka barns och ungdomars möjligheter att vara med och påverka sin framtid i sina hemkommuner. Kommunerna har på olika sätt beslutat att tillämpa FN:s barnkonvention i det lokala politiska arbetet.

        Barnombudsmannen om barnkonventionen i kommunerna »

        Antalet olyckor inom barnomsorgen är troligen betydligt fler än vad forskningen hittills fått oss att tro. Nya siffror från en undersökning i Uppsala visar att olycksfrekvensen inom barnomsorgen där är dubbelt så hög jämfört med vad tidigare forskning visat.

         Barnombudsmannen om lagförslag mot mobbning »

         -Förslaget till förstärkt lagstiftning är ett steg i rätt riktning och innebär att regeringen slår fast att mobbning är helt oacceptabelt. Men lagstiftning i sig är inte tillräckligt. Nästa steg handlar om hur förslagen också ska omsättas i praktiken, vilket nu innebär ett stort ansvar för kommuner och enskilda skolor. Det säger barnombudsmannen Louise Sylwander i en kommentar till skolminister Ylva Johanssons proposition om förskoleklasser och andra skollagsfrågor.

          Inbjudan till presseminarium om barnsäkerheten inom barnomsorgen »

          Hur ser barnsäkerheten inom barnomsorgen ut? Hur många barn skadas inom barnomsorgen idag? Har vi underskattat omfattningen av barnolyckor i barnomsorgen? Hur stämmer verkligheten med bilden av verkligheten? Vid seminariet presenteras ny statistik över olyckorna.

           Växeln

           08-692 29 50

           Telefontid: Måndag och onsdag 13.00-15.00,
           tisdag, torsdag och fredag 10.00-12.00